THE PAN GROUP XÁC LẬP DẤU MỐC MỚI VỀ DOANH THU VÀ TỔNG TÀI SẢN TRONG NĂM 2018

THE PAN GROUP: XÁC LẬP DẤU MỐC MỚI VỀ DOANH THU VÀ TỔNG TÀI SẢN TRONG NĂM 2018
#ThePANGroup #Baocaotaichinh
Ngày 30/1/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã CK: PAN) chính thức công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất đạt 7.832 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2017. Tổng tài sản hợp nhất đạt 9.438 tỷ đồng, tăng 3.455 tỷ đồng tương đương 158% so với thời điểm đầu năm.
Với kết quả trên, The PAN Group hiện là tập đoàn nông nghiệp – thực phẩm uy tín nhất Việt Nam với cơ cấu sở hữu bao gồm gần 20 công ty con, công ty liên kết là những doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn như BBC, NSC, SSC, FMC, ABT, LAF…Năm 2019, TPG tiếp tục tầm nhìn trở thành Tập đoàn hàng đầu khu vực, cung cấp những sản phẩm tin cậy bằng những giải pháp đột phá từ Việt Nam ra thị trường trong nước và thế giới thông qua chuỗi giá trị Farm, Food, Family!
http://thepangroup.vn/the-pan-group-xac-lap-dau-moc-moi-ve-…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *