VỊ TRÍ ĐẤT VÀNG Đắc Địa tại sao lại có thuật ngữ này Bởi lẽ nếu bạn có nhà ở vị trí đẹp mỗi ngày mở cửa ra là bạn có nhiều tiền nếu bạn biết kinh doanh hoăc có thể nó sẽ gắn bó với nghề nghiêp của bạn nếu ban ko làm nghề dịch vu hay kinh doanh bạn vẫn có một it tiền khi ban cho thuê phòng ngoài _ tầng 1 _ mỗi ngày Chú Gà vàng đẻ ra một quả Trứng vàng Có những mảnh đất chỉ thuần túy là để ở thôi _ Người Tầu bao giờ cũng chọn vị trí đắc địa Trên bến dưới thuyền nơi phố thị chợ nơi vui chơi gíao thông tiên lợi

“VỊ TRÍ ĐẤT VÀNG ” Đắc Địa ! tại sao lại có thuật ngữ này !! Bởi lẽ nếu bạn có nhà ở vị trí đẹp , mỗi ngày mở cửa ra là bạn có nhiều tiền nếu bạn biết kinh doanh hoăc có thể nó sẽ gắn bó với nghề nghiêp của bạn , nếu ban ko làm nghề dịch vu hay kinh doanh bạn vẫn có một it tiền khi ban cho thuê phòng ngoài _ tầng 1 _ mỗi ngày ” Chú Gà vàng đẻ ra một quả Trứng vàng” . Có những mảnh đất chỉ thuần túy là để ở thôi _ Người Tầu bao giờ cũng chọn vị trí đắc địa : Trên bến dưới thuyền nơi phố thị , chợ , nơi vui chơi , gíao thông tiên lợi
Cho nên đất chỗ này đắt hơn chỗ kia nhiều lần là chuyên thường , ít khi có giao dich một khi chủ sở hữu muốn nhượng để di chuyển chỗ ở thì cũng đươc nhiều người muốn mua ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *