Bài phỏng vấn của anh Tài có 2 ý mình quá sức tâm đắc

Bài phỏng vấn của anh Tài có 2 ý mình quá sức tâm đắc.
Một là, anh ko xem tiền chi cho khách hàng và nhân viên là chi phí mà là “đầu tư” giống như chọn trường học cho con, chỗ nào tốt mà tốn kém cũng ok.
Hai là, không vì ngăn chặn 20% khách hàng xấu mà làm 80% khách hàng tốt khó chịu. Chi phí để ngăn chặn khách hàng xấu còn lớn hơn việc để những việc xấu đó xảy ra.
Đây là 2 vấn đề mà những người kinh doanh nhỏ lẻ hoặc thậm chí các công ty lớn đều gặp phải. Ai cũng muốn thuê được nhân viên siêu nhân với chi phí thấp nhất. Và làm gì cũng sợ khách hàng ăn gian của mình.
Xin lỗi, tiền nào của nấy, trả ít thì chỉ hốt được shit. Suốt ngày lo khách lừa mình thì sẽ toàn hút những khách đểu về mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *