Mực lá mực ống siêu ngon lại về giữa những ngày cháy hàng khét kẹt thiệt là như mưa rào giữa mùa hạ

Mực lá mực ống siêu ngon lại về giữa những ngày cháy hàng khét kẹt thiệt là như mưa rào giữa mùa hạ.
Gía tăng nhẹ: mực lá con từ nửa kg trở lên, mực ống mập ú 5 con/kg đồng giá 320k/kg!!!
****
Mực lá tươi con tầm nửa kg trở lên- 320k/kg
Mực ống tươi 5con/kg- 320k/kg
Cá thu câu nguyên con 5kg, còn nửa con- 270k/kg
Cá bò làm sạch con tầm 1kg- 190k/kg
Cá rạn làm sạch, con hơn 1kg- 180k/kg
Cá sửu làm sạch, con hơn 1kg- 170k/kg
Cá hồng đốm làm sạch, con dưới 1kg- 200k/kg
Đầu đuôi cá thu làm sạch -130k/kg
Cá mú làm sạch, con tầm 1kg- 210k/kg
Cá lưỡi mèo làm sạch – 110k/kg
ĐỒ KHÔ VÀ 1 NẮNG
Chả cá cực ngon chiên sơ- 250k/kg
Cá thu 1 nắng phile – 280k/kg
Chả mực nguyên chất chưa chiên – 480k/kg
Cá đù 1 nắng file loại to 210k/kg
Cá chỉ vàng khô ngọt ngọt cay cay –240k/kg
Mực ống 1 nắng 2-3-4 con/kg- 360k/kg
Mực ống 1 nắng 5-6 con/kg- 340k/kg
Tôm khô rất ngon, sạch cát – 920k/kg
Mực khô câu cực xịn 16 con/kg- 920k/kg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *