Tương tỏi lâu năm Tỏi bắc tép nhỏ Lột vỏ ngâm trong nước tương tamari 3 năm được phơi ngoài nắng

Tương tỏi lâu năm.
Tỏi bắc tép nhỏ
Lột vỏ ngâm trong nước tương tamari 3 năm được phơi ngoài nắng. (công đoạn này rất cực mỗi ngày bóc được vài kg thôi)
Tỏi rất thơm và đen nhánh.
Hàng năm nước tương bị hao phải châm thêm.
Một lu tương 30kg hao còn 20kg tỏi 10kg muối tương.
Giá bán lẻ 150 000/hũ tương tỏi 6 năm
70 000/kg muối tương
Mua hàng liên hệ
Nuong Nguyen ở Phú Nhuận
Điện thoại 0938 224 720
Thủy Liên ở Thủ Đức
Điện thoại 0962 233 032

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *