TIÊU TIỀN LÚC KHỎE HÃY NGHĨ TỚI LÚC ỐM ĐAU TAI NẠN KHÔNG THỂ KIẾM RA 1000 ĐỒNG

TIÊU TIỀN LÚC KHỎE HÃY NGHĨ TỚI LÚC ỐM ĐAU, TAI NẠN KHÔNG THỂ KIẾM RA 1000 ĐỒNG!!!!
Cuộc sống không phải lúc nào cũng khỏe mạnh như mong muốn. Luôn có những rủi ro bất ngờ xẩy ra làm cho một người đang khỏe mạnh bỗng nhiên phải vào viện nằm, điển hình như tai nạn bất ngờ, khi tai nạn xẩy ra nhẹ thì vào viện nằm một thời gian, nặng thì có thể ra đi vĩnh viễn. Cũng từ tai nạn bất ngờ đó xẩy ra, biến một gia đình đang sung túc bỗng nhiên khó khăn về tài chính bởi các khoản viện phí khổng lồ, bởi nguồn tài chính bị mất theo người gặp nạn.
Vậy nên, khi khỏe cầm tiền trên tay tiêu xài thì hãy nghĩ tới lúc nhỡ đâu phải vào viện, hãy dự phòng một quỹ ốm đau thông qua hợp đồng bảo hiểm để biến số tiền dự phòng đó lớn lên gấp trăm lần số tiền bỏ ra để gia đình an tâm về tài chính.
Khách hàng dưới đây không may gặp tai nạn ngày 2/8/2018, khách được đưa đến bệnh viện nằm khoa cấp cứu đặc biệt 3 ngày nhưng do tai nạn quá nặng nên khách hàng đã tử vong. Căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm với khách công ty AIA đã nhanh chóng thanh toán chuyển trả tiền bảo hiểm vào tài khoản cho gia đình khách hàng vào ngày 8/10/2018. Cụ thể các khoản như sau:
1. Trả 100% số tiền bảo hiểm là: 1.000.000.000 đồng
2. Trả thêm 100% số tiền bảo hiểm do không may tử vong do tai nạn là: 1.000.000.000 đồng
3. Trả tiền hỗ trợ phí nằm viện do nằm khoa đặc biệt nên được trả gấp đôi: 200% x 3 ngày × 200.000 đồng/ngày = 1.200.000 đồng
4. Hoàn trả lại khoản phí sản phẩm bổ sung: 2.438.000 đồng
Tổng số tiền bảo hiểm mà gia đình khách hàng được nhận là: 2.003.638.000 đồng.
Bảo hiểm nhân thọ là điểm tựa vững chắc nhấn trong cuộc sống đầy rủi ro hiện nay. Tham gia hôm nay để an tâm ngày mai.
Nguồn: Đồng nghiệp
#Bảohiểmnhânthọ
#Bảohiểmrủiro
#AIAVietnam
#AIAThainguyen
#Duyan
#hotline0973401253
Tingnan ang Pagsasalin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *