Khi khởi nghiệp mỗi người thường chọn một con vật để làm linh vật tinh thần thể hiện ý chí của họ

Khi khởi nghiệp, mỗi người thường chọn một con vật để làm linh vật tinh thần, thể hiện ý chí của họ.
Có người chọn #ĐẠI_BÀNG
Có người chọn #CHÓ_SÓI, HỔ, RỒNG, PHƯỢNG v…v….
Tôi thì chọn con này.
ĐỐ BIẾT VÌ SAO!
Trước giờ có các loại Camp đại bàng, camp hổ, camp rồng, camp Phượng…
Giờ tôi mà mở “camp lửng”, ai đăng ký không?
Www.movevietnam.org/smb
#SMB
#tag bạn bè thích con này ở dưới comment đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *