Em đặt mua bộ này rồi Nhưng chưa về chị nào đặt rồi chờ hàng về giúp em đừng đặt này nha

Em đặt mua bộ này rồi. Nhưng chưa về, chị nào đặt rồi chờ hàng về giúp em, đừng đặt này nha. Hiện kho sát biên nhập sẵn về giá 220.chị nào cần cho bé chơi ngay thì x ở đây. (Bộ em oder 199 thôi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *