Có bé em người Lý Sơn bán hành Lý Sơn

Có bé em người Lý Sơn bán hành Lý Sơn. Mọi người mua về ăn, làm hành chua, làm gia vị nhé!
P/s: Hành ngon lắm ạ! Em đã thử và cảm nhận!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *