Trả lời câu hỏi của phóng viên Anh có quan điểm thế nào trước thông tin giá Rươi Tứ Kỳ được bán lẻ rất nhiều tại thành phố Hải Dương hôm nay ở mức 330 350 ngàn kg nông dân áo tím Nguyễn Văn Tuân người gắn bó mật thiết với vùng Rươi Tứ Kỳ khẳng định ĐÓ CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI RƯƠI TỨ KỲ Hôm nay 14 11 tại An Thanh Tứ Xuyên vùng trọng điểm của Rươi Tứ Kỳ mới có rất ít hộ dân tiến hành thu hoạch Rươi sản lượng chưa có nhiều giá bán ngay sau khi thu hoạch tại Bãi Rươi ở mức 400 ngàn kg Do thời tiết đang lạnh và đỉnh triều cường tháng 10 này rơi vào cuối tuần đa phần bà con nông dân Tứ Kỳ sẽ lấy nước vào ruộng để thu hoạch Rươi trong các ngày Thứ 7 hoặc Chủ nhật này

Trả lời câu hỏi của phóng viên: Anh có quan điểm thế nào trước thông tin giá Rươi Tứ Kỳ được bán lẻ rất nhiều tại thành phố Hải Dương hôm nay ở mức 330-350 ngàn/kg, nông dân áo tím Nguyễn Văn Tuân, người gắn bó mật thiết với vùng Rươi Tứ Kỳ khẳng định: ĐÓ CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI RƯƠI TỨ KỲ!
Hôm nay, 14/11, tại An Thanh & Tứ Xuyên, vùng trọng điểm của Rươi Tứ Kỳ mới có rất ít hộ dân tiến hành thu hoạch Rươi, sản lượng chưa có nhiều, giá bán ngay sau khi thu hoạch tại Bãi Rươi ở mức 400 ngàn/kg!
Do thời tiết đang lạnh, và đỉnh triều cường tháng 10 này rơi vào cuối tuần, đa phần bà con nông dân Tứ Kỳ sẽ lấy nước vào ruộng để thu hoạch Rươi trong các ngày: Thứ 7 hoặc Chủ nhật này.
Xin hãy chia sẻ thông tin này để bảo vệ thương hiệu Rươi Tứ Kỳ!
#Rươi, #RuoiTuKy
#baovethuonghieu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *