Chời chời mình bả dành hết cái dĩa à

♨️♨️♨️Chời chời mình bả dành hết cái dĩa à. To quá đáng dày quá đáng ngon quá đáng à.
???Nói chớ cá nhà em bán. Cá thu đánh bắt sơ chế cắt lát tại tàu cấp đông luôn nha khách.2 lát 1kg luôn lận 210k. Ăn đáng đồng tiền nha. Tiền nào của đó à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *