ÚC CHÍNH THỨC NGỪNG BAY Thời gian dự kiến 3 tháng Vậy là nguồn hàng chính của mình chính thức đã dừng bay rồi

ÚC CHÍNH THỨC NGỪNG BAY
Thời gian dự kiến 3 tháng
Vậy là nguồn hàng chính của mình chính thức đã dừng bay rồi :((. Còn 3 chuyến đang về bán nốt rồi đóng cửa nghỉ dịch thôi ???
Buồn ghiaaa hiccc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *