Ta nói mỗi ngày Tiếp_Sức_hồi_sinh nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi từ bệnh viện cũng có người nhà bệnh nhân cũng có nào là Bà Rịa Đồng Nai Hậu Giang Trà Vinh Sóc Trăng Cần Thơ

Ta nói mỗi ngày #Tiếp_Sức_hồi_sinh nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi từ bệnh viện cũng có, người nhà bệnh nhân cũng có, nào là Bà Rịa, Đồng Nai, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ. Mà cũng phải thôi, giai đoạn này gia đình bình thường cũng đã khó khăn huống chi nhà có người bệnh mà lại nghèo, các gia đình toàn ở tỉnh rồi làm sao chúng em đi được trong lúc này? Vô cùng trăn trở!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *