Chân thành cảm ơn nhà thơ Lê Hoàng Thảo về hai tập thơ gửi tặng và trân trọng giới thiệu thi phẩm cùng độc giả

Chân thành cảm ơn nhà thơ Lê Hoàng Thảo về hai tập thơ gửi tặng và trân trọng giới thiệu thi phẩm cùng độc giả!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *