Ốm yếu vc nhớ mẹ quá Giờ này chỉ cần bát cháo không hành với 1 vỉ thuốc thôi

Ốm yếu vc, nhớ mẹ quá ??. Giờ này chỉ cần bát cháo không hành với 1 vỉ thuốc thôi. ?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *