Em đi rồi đường xưa có nắng không em Lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày

Em đi rồi, đường xưa có nắng không em? Lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *