Bảo nó live tream mua hàng cho c đi thì nó đi chụp ảnh tự sướng thế này đây

Bảo nó live tream mua hàng cho c đi thì nó đi chụp ảnh tự sướng thế này đây ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *