1 tháng chỉ giặt đồ 1 lần Nguyên tháng nắng cháy đem đồ ra thì trời mưa

1 tháng chỉ giặt đồ 1 lần Nguyên tháng nắng cháy, đem đồ ra thì trời mưa. Hố hố

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *