Chẳng ai có thể hiểu nổi dc trái tim khi đã

Chẳng ai có thể hiểu nổi dc trái tim khi đã…. Thoi dẹp mẹ đi?? Nhạc đang hay thì đứt day đàn:)) #TrảiNghiệmĐiểmChết #PhimĐángĐểXem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *