Quản lý tui làm clip chế cho tui có tâm ghê thương Baggio Saetti Miko Lan Trinh sau này bớt đánh người ta sẽ bớt chế nha

Quản lý tui làm clip chế cho tui có tâm ghê, thương Baggio Saetti =))) Miko Lan Trinh sau này bớt đánh người ta sẽ bớt chế nha ?. #Bietdoix6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *