Văn nghệ trong Lễ kỷ niệm Ngày NGVN 20 tháng 11 năm 2017 tại Hội Trường xã Ngũ Hùng

Văn nghệ trong Lễ kỷ niệm Ngày NGVN 20 tháng 11 năm 2017 tại Hội Trường xã Ngũ Hùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *