Sa bẫy nữ quái Nguyễn Thị Thúy Hiền 12 cán bộ mất tiền thật để nhận về những tấm bằng tốt nghiệp THPT giả

Sa bẫy “nữ quái” Nguyễn Thị Thúy Hiền, 12 cán bộ mất tiền thật để nhận về những tấm bằng tốt nghiệp THPT giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *