Thì rằng chuyện cũ cũng đã vài năm nhưng nhà cháu cứ post cái ảnh này để cảnh báo về cái sự khẩu hiệu

Thì rằng chuyện cũ cũng đã vài năm nhưng nhà cháu cứ post cái ảnh này để cảnh báo về “cái sự” khẩu hiệu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *