Ù oà biến đôi này thành X Ai mua ai phôn 99 99 cũ ko để nhà cháu còn tính p

Ù oà..biến đôi này thành X :)) Ai mua ai phôn 99,99% cũ ko để nhà cháu còn tính :p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *