Huhu Máy hết pin sập nguồn xong là mất sạch video vừa quay r

Huhu. Máy hết pin, sập nguồn xong là mất sạch video vừa quay r. Huhu. Ghét thế k biết ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *